Procedura zwrotów.

Klient, od daty doręczenia dzieła, ma 2 tygodnie czasu na zastanowienie się, czy pragnie zatrzymać zakupione dzieło. W razie rezygnacji z zakupu, Klient jest zobowiązany poinformować o tym Galerię ARTME mailowo pod adresem info@artme-store.com lub telefonicznie. Galeria ARTME wskaże adres, na który dzieło ma być odesłane z powrotem.

Procedura reklamacji.

  1. Szkody powstałe w trakcie transportu.

Jeżeli dostarczone klientowi towary posiadają widoczne szkody opakowania lub zawartości, należy to zareklamować spedytorowi/ przewoźnikowi. Należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się drogą mailową z Galerią ARTME na adres info@artme-store.com.

W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Galerię ARTME na adres e-mail.

  1. Niezgodość przedmiotu z umową.

W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Galerii ARTME o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) dni od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać dzieło na adres podany przez Galerię ARTME.